Şcoala de dans ,,Exclusive’’ în cadrul programului preferat ,,Dimineaţa la CTC’’

În direct au fost invitaţi aşa oaspeţi ca conducătorii şcolii de dans ,,Exclusive’’, dansatori actuali, masteranzii Academiei de Muzică, Teatrului şi artelor frumoase, profesioniştii domeniilor lor, dar şi soţii Anastasia şi Dumitru Graboschi.

Îäíîêëàññíèêè
facebook.com
 êîíòàêòå
youtube.com